Nabízíme

Správa domů...

Obsah správy domů je dán uzavřenými mandátními smlouvami, které jsou se zástupci klientů projednávány individuálně. Standardně smlouvy zahrnují výkon technické a ekonomické agendy správy domů vč. právních konzultací a metodiky ve věcech společenství vlastníků jednotek za jednotnou cenu, fakultativně rozšiřitelných. Kromě smluvených agend může družstvo vykonávat i další činnosti na základě jednorázových objednávek.

Reference ...

V současné době má družstvo ve správě cca 8000 bytů v domech SVJ. ale i jiných bytových družstev nejen na Praze 6, ale i Praze 5.

Asistenční služba

Asistence je zajišťována v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník. V případě, že havárie bude pojistnou událostí nebo při havárii dojde k pojistné události, pojišťovna poskytne pojistné plnění z této pojistné smlouvy do výše 20 tis.

GLOBAL ASSISTANCE, tel. nonstop 1220

Kontakty

Kladenská 560/28, 160 00 Praha 6
JUDr.Altaiová
Helena
předsedkyně
představenstva
235358412
altaiova@sbd6.cz
Rektorisová
Jana
personální
útvar, mzdová účetní
235362426
rektorisova@sbd6.cz
TECHNIKÝ ÚTVAR
Kladenská 560/28, 160 00 Praha 6
Ing.Pauch
Ladislav
vedoucí technického útvaru 235366146
pauch@sbd6.cz
Bílý
Petr
technik 235365301
bily@sbd6.cz
Šedá
Magdaléna
technička 235365270
seda@sbd6.cz
EKONOMICKÝ ÚTVAR
U Sadu 2, 160 00 Praha 6
Honková
Eva
vedoucí ekonomického útvaru 235362482
honkova@sbd6.cz
Habřinská
Drahomíra
účetní 220611284
habrinska@sbd6.cz
Ing.Sixtová
Tereza
účetní 220611285
sixtova@sbd6.cz
Hejnyšová
Zdena
účetní 220610704
hejnysova@sbd6.cz
Drdlíčková
Marcela
nájemné 220610703
drdlickova@sbd6.cz
Korecová
Lenka
účetní 235364880
korecova@sbd6.cz
Šimková
Pavla
účetní 224316043
simkova@sbd6.cz
SPRÁVA TEPELNÝCH ZDROJŮ - Axon plus s.r.o.
Kladenská 560/28, 160 00 Praha 6
Němeček
Luboš
jednatel nemecek@axonplus.cz
Hývl
Tomáš
technik 235359217
hyvl@axonplus.cz
Bednárová
Miroslava
účetní 235359217
bednarova@axonplus.cz

 

Na výše u vedených adresách nás můžete osobně navšívit každou středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V případě potřeby si lze předem dohodnout s příslušným zaměstnancem pracovní schůzku v kterýkoliv pracovní den.