Nabízíme

Správa domů...

Obsah správy domů je dán uzavřenými mandátními smlouvami, které jsou se zástupci klientů projednávány individuálně. Standardně smlouvy zahrnují výkon technické a ekonomické agendy správy domů vč. právních konzultací a metodiky ve věcech společenství vlastníků jednotek za jednotnou cenu, fakultativně rozšiřitelných. Kromě smluvených agend může družstvo vykonávat i další činnosti na základě jednorázových objednávek.

Reference ...

V současné době má družstvo ve správě cca 8000 bytů v domech SVJ. ale i jiných bytových družstev nejen na Praze 6, ale i Praze 5.

Asistenční služba

Asistence je zajišťována v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník. V případě, že havárie bude pojistnou událostí nebo při havárii dojde k pojistné události, pojišťovna poskytne pojistné plnění z této pojistné smlouvy do výše 20 tis.

GLOBAL ASSISTANCE, tel. nonstop 1220

Odborné poradenství (právní, ekonomické a technické)

otazník -Poradenství při tvorbě metodiky, předpisů a vyúčtování záloh na služby.
-Ekonomické analýzy SVJ a optimalizace výdajů a příjmů.
-Poradenství při získávání účelových úvěrů na revitalizaci nemovitosti.
-Technické poradenství související s provozem kotelny, výměníkových stanic.
-Právní a technické konzultace ke Smlouvě o dílo na revitalizaci domu.
-Ekonomické poradenství při likvidaci družstva a finančního vypořádání při přechodu na SVJ.