Úvodní informace

SBD v Praze 6 bezproblémově působí od svého založení v roce 1959. Z původního vlastníka jednotek (bytů, nebytových prostor, garáží a ateliérů) se po privatizaci družstvo stalo správcem společných částí bývalých družstevních domů.

Proč profesionální správce?

Zárukou na poskytované služby a jejich kvalitní úroveň je mnohaleté bezkolizní působení družstva v oblasti vlastnictví i správy nemovitostí.
SBD v Praze 6 má statutární sídlo na adrese Kladenská 560/28, 160 05 Praha 6, zde je kancelář představenstva, mzdové a personální účtárny, sekretariátu, pozemkové a členské agendy, útvaru bytové správy. Ekonomický útvar sídlí v detašovaném pracovišti v ulici U Sadu 2 v Praze 6 – Veleslavíně.
Správa družstva má celkem 12 zaměstnanců. Jejím smluvním a obchodním partnerem pro výkon správy tepelného hospodářství je firma AXON plus s. r.o., sídlící rovněž na adrese Kladenská 560/28, Praha 6.
Komunikace s klienty a úřady je zajišťována telefonicky, elektronicky (e-mailovou poštou), poštou, prostřednictvím datové schránky nebo osobně v úředních hodinách o návštěvní den, kterým je každá středa v době od 8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 17,00 hod.
Veškerý majetek SBD v Praze 6 je společně s dalšími velkými pražskými bytovými družstvy pojištěn u pojišťovny Kooperativa a.s. a zároveň i majetek právnických osob a družstev, kterým je prováděna správa, a kteří o to projeví zájem.

Správa domů

Obsah správy domů je dán uzavřenými mandátními smlouvami, které jsou se zástupci klientů projednávány individuálně. Standardně smlouvy zahrnují výkon technické a ekonomické agendy správy domů vč. právních konzultací a metodiky ve věcech společenství vlastníků jednotek za jednotnou cenu, fakultativně rozšiřitelných. Kromě smluvených agend může družstvo vykonávat i další činnosti na základě jednorázových objednávek.

Reference

V současné době má družstvo ve správě cca 5500 bytů v domech SVJ ale i jiných bytových družstev nejen na Praze 6, ale i Praze 5.