Poradenství

Odborné poradenství (právní, ekonomické a technické)

  • Poradenství při tvorbě metodiky, předpisů a vyúčtování záloh na služby.
  • Ekonomické analýzy SVJ a optimalizace výdajů a příjmů.
  • Poradenství při získávání účelových úvěrů na revitalizaci nemovitosti.
  • Technické poradenství související s provozem kotelny, výměníkových stanic.
  • Právní a technické konzultace ke Smlouvě o dílo na revitalizaci domu.
  • Ekonomické poradenství při likvidaci družstva a finančního vypořádání při přechodu na SVJ.